การเห็นแก่ตัวไม่เข้าใจกันหรือไม่ก็เขาไม่ได้เห็นเราเป็นเพื่อนค่ะ
  • 1
โฆษณา