เพราะคนเราชอบโทษดวง ดวงซวย ดวงไม่ดี แต่ไม่มีใครโทษตัวเอง
  • 2
โฆษณา