25 มิ.ย. 2021 เวลา 04:53 • ไลฟ์สไตล์
เพราะคนเราชอบโทษดวง ดวงซวย ดวงไม่ดี แต่ไม่มีใครโทษตัวเอง
โฆษณา