มีบัญชีอยู่แล้ว?
มันอาจไม่สวยหรูเหมือนหลักการที่เขียน และเป็นไปได้ว่าอาจถูกครอบงำโดยคนที่มีอิทธิพลในแบบใดแบบหนึ่ง
แต่ไม่ว่าจะมีอิทธิพลแค่ไหน ในระบอบประชาธิปไตย คนขึ้นมามีอำนาจ ก็ยังเห็นหัวประชาชนเพื่อหวังคะแนนเสียง ไม่ว่าคนๆนั้นจะเลวร้ายแค่ไหนก็ตาม ไม่ใช่ถืออำนาจบาตรใหญ่สั่งทุกอย่าง แม้สิ่งเหล่านั้นจะไม่ได้เรื่องก็ตาม