27 มิ.ย. 2021 เวลา 09:00 • สุขภาพ
วันนี้เพิ่งกดจองวัคซีน moderna พร้อมจ่ายค่ามัดจำกับทางโรงพยาบาลในเครือบางปะกอกไปค่ะ 💉
1
หลังจ่ายค่ามัดจำเสร็จจะขึ้นหน้าจอนี้
เขาจะมีให้เลือก 2 แพคเกจ คือ
2
1. แบบ 1 เข็ม 💉 เหมาะสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนตัวอื่นครบ 2 เข็มแล้ว แล้วต้องการบูทภูมิ และควรฉีดหลังจากฉีดครบ 2 เข็มแล้วประมาณ 6 เดือน
2. แบบ 2 เข็ม 💉💉 เหมาะกับผู้ที่ไม่เคยฉีดวัคซีนตัวไหนมาก่อนเลย โดยเข็มที่ 2 จะฉีดห่างจากเข็มแรกประมาณ 4 สัปดาห์
16
Remarks:
💉 เริ่มฉีดได้ตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป
💉 ทางโรงพยาบาลคาดว่าจะได้รับวัคซีนประมาณช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564 และจะทำการนัดฉีดให้เร็วที่สุด
💉 ราคาเป็นไปตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด โดยราคากลางไม่เกิน 1,900 บาทต่อเข็ม
💉 วัคซีน moderna เป็นวัคซีนประเภท mRNA นำเข้าจาก USA ผ่านองค์การเภสัชกรรม
💉 ราคาจองมัดจำเข็มละ 1,200 บาท และชำระค่าวัคซีนที่เหลือเต็มจำนวนในวันที่ได้รับวัคซีน
7
เงื่อนไขการคืนเงินค่ามัดจำ
👨‍⚕️ ถ้าทางโรงพยาบาลไม่ได้รับวัคซีนจากองค์การเภสัชกรรม จะคืนเงินให้เต็มจำนวน
👨‍⚕️ ถ้าเราไม่สามารถมาฉีดได้ตามกำหนด ทางโรงพยาบาลจะไม่คืนเงินค่ามัดจำให้ แต่เราสามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้โดยแจ้งล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดวันรับวัคซีน
7
โฆษณา