28 มิ.ย. 2021 เวลา 04:21 • ปรัชญา
คิดว่าสิ่งที่ สำคัญที่สุด หรือ มีค่าที่สุด ในชีวิตของคุณคืออะไร ?
คำถามนี้ถูกลบ
ชีวิต
โฆษณา