28 มิ.ย. 2021 เวลา 11:00 • หุ้น & เศรษฐกิจ
เป้าหมายของหลาย ๆ คน คือการมีทรัพย์สินเป็นของตนเอง และทรัพย์สินชิ้นแรกคงเป็นสิ่งที่ตัดสินใจยาก ดังนั้น สิ่งที่ควรคำนึงคือความจำเป็นมากกว่าความพึ่งพอใจ และอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือการลงทุนเพื่อพัฒนาหรือต่อยอดศักยภาพของตนเองเพราะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่จะพาไปสู่ความมั่งคั่งได้เช่นกัน
วันนี้ Mahidol Channel Podcast รายการ Well-Being สุขภาพดี ชีวิตดีสร้างได้ นำโดยอาจารย์เต้ อ.ดร.ระพี บุญเปลื้อง หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ผศ.ดร.ปิยภัสร ธาระวานิช อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล จะมาตอบทุกข้อสงสัยพร้อมแนะนำแนวทางการตัดสินใจว่าทรัพย์สินชิ้นไหนเหมาะกับเรามากที่สุดในสถานการณ์นั้น ๆ และขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนซื้อบ้านสำหรับมือใหม่
___________________
#WellBeing
#MahidolChannelPODCAST
#MahidolChannel
––––––––––––––––––––
📌ช่องทางการฟัง Mahidol Channel Podcast
Apple Podcasts: https://apple.co/2Oxp5FN
––––––––––––––––––––
Mahidol University มหาวิทยาลัยมหิดล: https://www.mahidol.ac.th/th
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล | https://science.mahidol.ac.th/
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล | https://www.cm.mahidol.ac.th/cmmu/
โฆษณา