28 มิ.ย. 2021 เวลา 14:46 • ไลฟ์สไตล์
ใช้วิธีไม่เอามาคิดคะ ไม่สนไม่แคร์ ทำตามใจตัวเองค่ะ
อย่าให้ใครมาทำร้ายเราเพียงเพราะ เขาไม่ชอบที่เราแต่งตัวไม่ถูกใจเขาค่ะ 😊✌
โฆษณา