ตราบใดที่ยังอยู่ภายใต้คำว่ากาลเทศะ ถือว่าไม่ผิดค่ะ
1ถูกใจ
102รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...