29 มิ.ย. 2021 เวลา 00:16 • การเมือง
คิดเห็นยังไงกับคนที่ด่าคนอื่นว่า สลิ่ม ครับ ?
คำถามนี้ถูกลบ
คิดว่าเขาคนนั้นที่ด่า คือคนที่ไม่ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น แค่คิดต่างก็ด่าว่า เป็นสลิ่ม พวกไม่มีเหตุผล เก่งแต่พิมพ์ด่า
โฆษณา