29 มิ.ย. 2021 เวลา 00:20 • ปรัชญา
คิดว่าสิ่งที่ สำคัญที่สุด หรือ มีค่าที่สุด ในชีวิตของคุณคืออะไร ?
คำถามนี้ถูกลบ
สุขภาพที่แข็งแรง ไม่เจ็บไม่ปวด ไม่ป่วยค่ะ
โฆษณา