ทุกอย่างมีวันจบในทางนั้น และเริ่มทางใหม่กับเรื่องใหม่ ไม่จมอยู่กับสิ่งที่ผ่านไปแล้ว
โฆษณา