29 มิ.ย. 2021 เวลา 09:32 • อาหาร
1. ประสบการณ์ที่แตกต่าง ร้านอื่นไม่มี
2. บรรยากาศ นั่งแล้วต้องรู้สึกดีกับทุกๆอย่างที่อยู่ในร้าน
3. การบริการด้วย service mind ที่ดี
4. คุณภาพอาหารต้องดี ส่วนเรื่องรสชาติเป็นความชอบของแต่ละคน
โฆษณา