29 มิ.ย. 2021 เวลา 12:02
ทุกข์ เพราะความคิดของตัวเอง คิดโน่นนี่นั่น คิดไปเรื่อย คิดไม่ตกสักที นี่แหละ คือความทุกข์
โฆษณา