29 มิ.ย. 2021 เวลา 14:00 • ความคิดเห็น
1บัญชีรายรับ 2บัญชีเงินออม 3บัญชีลงทุน 4บัญชีรายจ่าย และพอมีโอกาสก็ไปศึกษาหาเรื่องที่เราชอบ ลงทุนกับมัน เพราะเวลาสนุกเราจะไม่เบื่อครับ
โฆษณา