มีบัญชีอยู่แล้ว?
คำทรงพลัง ที่จูงใจคน ควรมีสัดส่วนในเนื้อหาเพียง 30% นั้นเพียงพอหรือ?
ท่อนฮุกเพลง จะเด่นโดดโดนใจ ยิ่งเด่นได้ด้วยอะไร?
สูตรการใช้คำทรงพลัง จะใช้ได้กับ ภาษา-วัฒนธรรมแตกต่างกันไป หรือเปล่า?
มาค้นหาคำตอบ กับการเล่าหนังสือ แค่ใช้คำให้เป็น พูดไม่ต้องเก่ง ก็พลิกสถานการณ์ได้ โดย ซาซากิ เคอิจิ สำนักพิมพ์ WeLearn โดย Woody-peng ใน Goood morning podcast ep.116
#GooodMorning #Podcast #พอดแคสต์ไทย #เล่าหนังสือ #Communication #เพิ่มพลังการสื่อสาร #ทักษะการสื่อสาร #Productive #CopyWriter #ใช้คำให้เป็น #พูดไม่เก่ง #HowToBook #หนังสือฮาวทูญี่ปุ่น #SelfDevelop 
Sponsored by #ลิ้มกวงเม้ง #สามย่าน https://lkm1999.com/