29 มิ.ย. 2021 เวลา 18:19 • ปรัชญา
ความสุขพื้นฐานคือการกินอิ่ม(สบายกาย)และนอนหลับ(สบายใจ)
โฆษณา