มีบัญชีอยู่แล้ว?
ทหารในกองทัพสหรัฐเกิดภาวะผิดปกติอย่างฉับพลันที่กล้ามเนื้อหัวใจ หลังรับวัคซีน #โควิด19 ของ #Pfizer และ #Moderna "สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้" รายงานโดยสมาคมการแพทย์อเมริกัน
Heart inflammation after COVID-19 shots higher than expected in study of U.S. military
วารสารด้านโรคหัวใจของสมาคมการแพทย์อเมริกัน รายงานว่า ทหารอเมริกันเฉพาะเพศชายประมาณ 436,000 นาย ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบสองโด๊สแล้ว อย่างไรก็ตาม หลังผ่านไปประมาณ 4 วันหลังได้รับวัคซีนซึ่งมีทั้งไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทค และโมเดอร์นา ทหารชาย 23 นาย กล่าวว่า มีอาการปวดบริเวณหน้าอก สูงกว่าที่มีการคาดการณ์ไว้
 
แม้รายงานของสมาคมการแพทย์อเมริกันยืนยันว่า อาหารป่วยดังกล่าว ซึ่งก็คือภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพลันนั้น สามารถรักษาให้หายได้ภายในระยะเวลาไม่นาน อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ออกมายิ่งทำให้ผู้เชี่ยวชาญเพิ่มการให้ความสนใจกับการศึกษาอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อย่างละเอียดมากขึ้น
 
ปัจจุบันสหรัฐใช้วัคซีนหลัก 3 ยี่ห้อ จากเทคโนโลยี 2 แบบ ได้แก่ ไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทค และโมเดอร์นา ทั้งสองยี่ห้อใช้เทคโนโลยี mRNA และวัคซีนแบบฉีดเข็มเดียวของจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน ซึ่งใช้เทคโนโลยีไวรัล เวกเตอร์
 
ทั้งนี้ กลุ่มทหารในการศึกษาครั้งนี้ มีอายุระหว่าง 20-51 ปี โดยทหาร 19 นาย รับวัคซีนครบแล้ว ส่วนที่เหลือเพิ่งได้รับวัคซีนเข็มแรก ผลการตรวจเอกซเรย์หัวใจของกลุ่มตัวอย่าง 8 คน พบร่องรอยของกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ที่แพทย์ "ไม่สามารถอธิบายด้วยเหตุผลอื่นได้"
 
ด้านคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐ ( เอฟดีเอ ) และศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค ( ซีดีซี ) ยังไม่มีความเห็นอย่างเป็นทางการต่อรายงานชิ้นนี้ แต่เอฟดีเอเพิ่มคำเตือนเกี่ยวกับ "การเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพลัน" ซึ่งเป็น "อาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นได้ยากมาก" บนเอกสารกำกับการใช้งานวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทค และโมเดอร์นา ตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้ว
1