30 มิ.ย. 2021 เวลา 06:40 • การเมือง
คำว่า Put the right man in the right job มันเป็นสากลและใช้ได้ตลอดกาล
โฆษณา