ให้อยู่ตรงที่ความคิดที่ว่า มีเหมือนไม่มี ถ้าอย่างนั้นไม่มีดีกว่าไหม ผ?
ถ้าเรามีทุกข์ก็มองถูกว่าเกิดจากอะไร แล้วให้ลองดูว่าถ้าไม่มีสิ่งนั้นจะมีทุกข์นี้ไหมผ,?
ถ้าเรามีความสุขศุกร์นี้เกิดจากอะไร แล้วถ้าไม่มีสิ่งนี้จะมีความสุขไหม?
แค่เรามีความคิดแบบนี้เราก็จะรู้ทันทั้งความทุกข์และความสุขชีวิตเราก็จะอยู่กับเราไม่ต้องไปอยู่กับใครตรงไหน
145 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...