ระดับน้ำทะเลคืออะไร?
การบอกระดับความสูงของภูเขา หรือ เครื่องบินที่กำลังบินอยู่นั้นมีหลายวิธี แต่โดยทั่วไปเราจะบอกระดับความสูงว่าสิ่งที่เราสนใจว่าอยู่สูงหรือต่ำจากระดับน้ำทะเลเฉลี่ย (Mean sea level) ณ บริเวณนั้นเท่าไหร่
.
เนื่องจากมหาสมุทรและท้องทะเลนั้นเป็นผืนน้ำที่ต่อเนื่องที่สามารถไหลไปมาหาสู่กันได้หมด ดังนั้นน้ำทะเลบนโลกจะรักษาระดับให้ผิวหน้ามีพลังงานศักย์เท่ากันทุกๆจุด (equipotential line) กล่าวคือ ถ้าพลังงานศักย์โน้มถ่วงที่ผิวน้ำบริเวณหนึ่งสูงกว่าอีกบริเวณหนึ่งจะทำให้เกิดแรงกระทำจนสุดท้ายมันมีพลังงานศักย์เท่ากัน
.
ดังนั้นถ้าสังเกตระดับน้ำทะเลในบริเวณไม่กว้างใหญ่มาก โดยทฤษฎีมันจะไหลจนรักษาระดับให้เท่ากัน
.
การวัดระดับน้ำทะเลต้องวัดค่าเฉลี่ย เนื่องจากระดับน้ำทะเลบนโลกเราไม่ได้มีลักษณะสงบราบเรียบแต่ได้รับอิทธิพบจากปัจจัยต่างๆได้แก่
- น้ำขึ้น-น้ำลง
- คลื่นและกระแสน้ำที่เกิดจากกระแสลมและพายุต่างๆ
- ความดันบรรยากาศโลกที่สูงและต่ำไม่เท่ากันซึ่งส่งผลต่อระดับน้ำทะเล
- อุณหภูมิของน้ำที่แตกต่างกันในแต่ละบริเวณทำให้ปริมาตรและความหนาแน่นต่างกัน
- ฝนที่ตกและน้ำจากแม่น้ำที่ไหลลงสู่ทะเลทำให้ปริมาณเพิ่มขึ้นได้
.
คำถามคือแล้วเราจะหาค่าเฉลี่ยอย่างไร?
ถ้าเรายืนอยู่ริมทะเลแล้วใช้ไม้วัดระดับ เราจะพบว่าระดับน้ำทะเลนั้นเปลี่ยนแปลงทุกนาทีเพราะมีคลื่น และมีการเปลี่ยนแปลงในระดับชั่วโมงโดยการเกิดน้ำขึ้นน้ำลง
.
นักวิทยาศาสตร์จึงใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า tide gauge ที่มีลักษณะเป็นท่อทรงกระบอกกลวงยาวประมาณ 1 ฟุตถึงระดับเมตรซึ่งด้านในมีอุปกรณ์สำหรับวัดระดับน้ำทะเลอยู่ ซึ่งระดับน้ำในท่อได้รับผลกระทบจากคลื่นด้านนอกน้อยมาก
.
แม้ว่าทุกวันนี้จะมีการใช้อุปกรณ์ในการวัดระดับน้ำทะเลที่ไฮเทคขึ้น เช่น เรดาร์ หรือดาวเทียม ก็ยังพบกับธรรมชาติของความไม่สม่ำเสมอของระดับน้ำทะเล นักวิทยาศาสตร์จึงต้องวัดค่าเป็นระยะเวลานานเพื่อมาหาค่าเฉลี่ย ซึ่งใช้ข้อมูลเกือบ20 ปี มาหาค่าเฉลี่ยนั่นเอง
อ้างอิง: อาจวรงค์ ป๋องแป๋ง จันทมาศ
46 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา