ในตัวของตัวเองครับ จงออกเดินทางภายใน
สิ่งที่เรารู้จักน้อยที่สุดคือตัวเราเอง.
1ถูกใจ
39รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...