มีบัญชีอยู่แล้ว?
จุดเริ่มต้นของ ชีวิต
อยู่ที่ ความคิด ของเราเอง
จงให้ กำลังใจ กับตนเอง
ในทุกสถานการณ์
ไม่ว่าดี หรือ ร้าย
กำลังใจ ที่มาจาก
ความศรัทธาในตัวเอง
จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา
ให้ดีขึ้น เรื่อยเรื่อย
คนเราต่างก็มี ความหมาย
ในการมีชีวิตอยู่ ที่ต่างกัน ออกไป
แต่สิ่งหนึ่ง
ที่เหมือนกัน ก็คือ..
เราต่าง ก็อยากใช้ชีวิต
อย่างมี ความสุข ในรูปแบบ
ของตัวตน ของตัวเรา เท่านั้นเอง...
ตามหา สุข นั้นให้พบ ...
.. จะ ธรรมดา
.. จะ พิเศษ
ก็ไม่สำคัญ
.. แค่ได้ยิ้ม 😊
.. ได้สบายใจ
ไปกับมันก็พอ👌
ขอบคุณทุกการทักทาย
ขอบคุณที่แวะมาน๊าา 😘😍