1 ก.ค. 2021 เวลา 03:01 • การเมือง
ภาวะผู้นำ=0 แค่การพูดหรือการกระจายข่าวให้ปชชรับรู้ก็เป็นคำพูดที่เหมือนจับประเด็นไม่ได้ ไม่ชัดเจน ถึงจะชัดเจนก็เหมือนไม่สามารถทำได้จริงๆ การจัดการที่ล่าช้า เหมือนกระจายงานไม่เป็น ที่สำคัญคือไม่เคยโทษว่าเป็นความผิดพลาดของตัวเอง จะหาคนผิดตลอดซึ่งปชชได้รับสิ่งนั้น เหมือนคำพูดที่บอกว่าอยู่ที่พวกคุณ เราไม่เห็นถึงความเป็นผู้นำเลย ขนาดแค่หลักการพูด อันนี้แค่บางส่วน
โฆษณา