มั่วแต่ปิดตาปิดหูเปิดแต่ปาก โดยไม่หาข้อมูลให้รู้แจ้งเห็นจริงด้วยตัวเอง🙉🙈😺
โฆษณา