การที่เราตื่นมาในแต่ละวัน โดยมีจุดมุ่งหมายว่าต้องทำอะไร แล้วลงมือทำมัน
  • 2
โฆษณา