สรุปทุกเรื่องที่ต้องรู้ก่อนเทรด DJI41 หรือ DW41 ที่อ้างอิงจาก Dow Jones Industrial Average
2
ใครที่อยากเก็งกำไรจากการขึ้น-ลงของดัชนี Dow Jones Industrial Average ต้องไม่พลาด Content นี้นะคะ
1. ดัชนี Dow Jones Industrial Average คืออะไร
เป็นดัชนีที่คำนวณมาจากหุ้นใหญ่พื้นฐานดี 30 หุ้นของตลาด New York Stock Exchange และ Nasdaq
โดยคิดจากการถ่วงน้ำหนักด้วยราคาตลาด (Price-Weighted Index)
แปลว่าหุ้นที่มีราคาสูงจะมีผลต่อการขึ้น-ลงของดัชนีมากกว่าหุ้นที่มีราคาต่ำค่ะ
ซึ่งหุ้นเป็นองค์ประกอบของดัชนี จะมาจากหุ้นหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม
โดยมีทั้งหุ้นคุณค่าและหุ้นเติบโตเลยค่ะ (แต่ส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นสะสมคุณค่า Value Stock)
ตัวอย่างหุ้นสมาชิกที่มีน้ำหนักสูงสุด 10 อับดับแรกคือ
United Health Group (7.33%), Goldman Sachs (6.54%), The Home Depot (6.24%),
Microsoft (4.98%), Boeing (4.92%), Amgen (4.87%), Caterpillar Inc. (4.54%),
McDonald’s (4.49%), Honeywell (4.47%) และ Salesforce (4.45%)
 
และยังมีหุ้นอื่น ๆ ที่เราคุ้นเคยกันอย่าง 3M (3.84%), The Walt Disney Company (3.66%),
Nike, Inc. (2.58%), Apple Inc. (2.57%) และ The Coca Cola Company (1.04%)
2. ความแตกต่างระหว่างดัชนี Dow Jones ,ดัชนี S&P500 และดัชนี Nasdaq
ดัชนี Dow Jones Industrial Average หรือ DJI
คำนวณมาจากหุ้นใหญ่ 30 ตัว ในตลาด NYSE และตลาด Nasdaq โดยคิดจากค่าเฉลี่ยของราคาหุ้นแบบตรงๆ (Price-Weighted Index)
 
ดัชนี S&P500 หรือ SPX
คำนวณมาจากหุ้นใหญ่ 505 ตัว ในตลาด NYSE ตลาด Nasdaq และตลาด Cboe โดยคิดจากการถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าตลาดของบริษัท (Market Capitalization-Weighted Index)
1
ดัชนี Nasdaq-100 หรือ NDX
เป็นดัชนีที่คำนวณมาจากหุ้น 102 ตัวจากตลาด Nasdaq
คิดจากการถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าตลาดของบริษัท (Market Capitalization-Weighted Index) เช่นกันค่ะ
ซึ่งในช่วงวิกฤตการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา
หุ้นคุณค่า (Value Stock) สามารถสร้างผลตอบแทนได้มากกว่าหุ้นเติบโต (Growth Stock)
ดัชนี DJI มีสัดส่วนหุ้นคุณค่า มากกว่า NDX และ SPX ก็เลยปรับตัวขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ไปถึง 2 ครั้ง
ในช่วงเวลาห่างกันเพียง 2 เดือน ได้แก่ช่วงกุมภาพันธ์และช่วงเดือนเมษายน 2564
การที่ดัชนี DJI ทำ All-Time High ก็เพราะได้รับแรงสนับสนุนจากการคาดการณ์ที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ จะกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง หลังจากการชะลอตัวในช่วงวิกฤตโรคระบาด COVID-19 ที่ผ่านมา
ซึ่งหุ้นที่เป็น components ในดัชนี DJI นั้น
ส่วนมากเป็นหุ้นคุณค่า (Value Stock) ที่มีพื้นฐานดี
และน่าจะสามารถสร้างผลประกอบการได้ดีไปกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ
จากข้อมูลตั้งแต่ 1 ม.ค. 64 – 18 พ.ค. 64
ผลตอบแทน Dow Jones Industrial Average หรือ DJI คือ +12.16%
ความผันผวนย้อนหลัง 90 วัน 13.14%
ผลตอบแทน Nasdaq-100 หรือ NDX คือ +3.29%
ความผันผวนย้อนหลัง 90 วัน 23.45%
ผลตอบแทน S&P500 หรือ SPX คือ +3.29%
ความผันผวนย้อนหลัง 90 วัน 19.32%
1
จะเห็นได้ว่า DJI มีผลตอบแทนมากที่สุด
และมีความผันผวนย้อนหลัง 90 วันต่ำสุด
เมื่อเทียบกับทั้ง 3 ดัชนีหลักของสหรัฐอเมริกา
3. ทำความรู้จัก DJI41
รายละเอียดของชื่อ DW จะเป็นแบบนี้นะคะ
DJI + 41 + C/P + YY + MM + A-Z
โดยที่ DJI = ชื่อย่อดัชนี Dow Jones Industrial Average
41 = รหัสผู้ออก DW ซึ่งก็คือ บล.เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด
YY = ปีที่ DW หมดอายุ เช่น 21 คือ ปี 2021
MM = เดือนที่ DW หมดอายุ เช่น 03 เดือน มี.ค.
A-Z = ชื่อรุ่น โดยรุ่น A-B-C ขึ้นไปจะเป็นรุ่นที่เน้น Effective Gearing ให้เก็งกำไรเร็วๆ แรงๆ
และรุ่น T-U-W ขึ้นไปจะเป็นรุ่นที่เน้นถือนาน Time Decay ต่ำ
4. การดูแลสภาพคล่องของ DJI41
ราคาของ DJI41 จะขึ้น-ลงตามราคาของสัญญา E-mini Dow Jones Industrial Average Futures
หรือ E-mini Dow ($5) Futures ซึ่งซื้อขายตลอดเกือบ 23 ชม.
ทำให้เราเทรด DJI41 ได้ในช่วงเวลาเปิดทำการของตลาดหุ้นไทย ตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.30 น. (ไม่มีพักเที่ยง)
โดยในช่วงเวลาเปิดทำการของตลาดหุ้นไทย ราคาของ E-mini Dow ($5) Futures จะขึ้น-ลงตามข่าวของสหรัฐอเมริกา, ข่าวของประเทศฝั่งเอเชีย โดยเฉพาะข่าวประเทศจีน และข่าวของประเทศแถบยุโรป
1
สำหรับสัญญา E-mini Dow ($5) Futures ที่จะใช้ในการเทียบตารางราคา
จะเป็นสัญญาเดือนไตรมาสใกล้ที่สุดเป็นหลัก โดยสัญญาจะครบกำหนดอายุในวันศุกร์ที่สามของเดือน
เราเช็คราคาของ E-mini Dow ($5) Futures ได้ทาง CME Group : https://bit.ly/351iZSG
หรือดูราคาแบบประมาณได้จาก Investing : https://bit.ly/3ipu6wJ
5. วันหมดอายุของ DJI41
วันซื้อขายสุดท้ายของ DJI41 จะเป็นวันเดียวกับวันซื้อขายสุดท้ายของสัญญา E-mini Dow ($5) Futures
ซึ่งจะเป็นวันศุกร์ที่สามในแต่ละเดือนสุดท้ายของไตรมาส (มี.ค., มิ.ย., ก.ย., ธ.ค.)
6. DJI41 ที่เปิดให้ซื้อ-ขายชุดแรก
DJI41C2109A และ DJI41P2109A Serie A : เน้น High Gearing เหมาะกับการเก็งกำไรเร็วๆ แรงๆ ค่ะ
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/3uWyrtW
เนยขอย้ำนะคะ ว่าก่อนที่จะซื้อควรจะมีจุด Stoploss เพื่อรักษาทุนทุกครั้ง
เพราะ DW เป็นสินค้าที่มี Leverage สูง เป็นการเอาเงินทุนที่น้อย ไปลงทุนเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่สูง
เวลาที่เราได้ เราก็ได้กำไรเยอะ แต่เวลาที่ผิดทาง ก็จะขาดทุนเยอะเช่นกันค่ะ
**เนื้อหาและข้อมูลข้างต้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลและไว้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเท่านั้น
และไม่มีเจตนาที่จะให้มีลักษณะเป็นการเสนอ เชื้อเชิญ ชักจูง แนะนำ ให้คำแนะนำ
หรือเชิญชวนให้มีการซื้อหรือขายตราสารทางการเงินใด
(รวมถึงใบสำคัญแสดงสิทธิหรือผลิตภัณฑ์อื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย)
  • 12
โฆษณา