มีบัญชีอยู่แล้ว?
กอง REIT อิสระแบบผสมกองแรกในไทยที่มีโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุน ในทุกช่วงภาวะเศรษฐกิจ
ใครที่กำลังมองหาโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุน ในรูปแบบเงินปันผล 5-10%
ต้องไม่พลาด Content นะคะ เพราะเนยสรุป IPO ของกอง REIT KTBSTMR มาฝากค่ะ
กองรีท (REIT) หรือ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust)
เป็นกองทรัพย์สินที่ลงทุนในอสังหาฯ บริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทรัสต์ (REIT Manager)
ที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารอสังหาฯ และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
ซึ่งการลงทุนใน REIT ไม่ต้องใช้เงินเยอะ และไม่ต้องคอยเก็บค่าเช่าเหมือนการลงทุนโดยตรงในอสังหาริมทรัพย์
มีสภาพคล่อง ซื้อ-ขายง่ายในตลาดหลักทรัพย์
ส่วนใหญ่กองรีททั่วไป จะลงทุนเฉพาะกลุ่มไป อย่างเช่น กองรีทโรงงานและคลังสินค้า ก็ลงทุนในโรงงานและคลังสินค้า
กองรีทอาคารสำนักงาน ก็ลงทุนในอาคารสำนักงาน กองรีทอาคารศูนย์การค้า ก็ลงทุนในอาคารศูนย์การค้า แบบนี้ค่ะ
แต่กองรีทที่เนยจะมาเล่าให้ฟังจะเป็นการลงทุนแบบผสม ที่ช่วยกระจายความเสี่ยง
มีทั้งโรงงาน-คลังสินค้า, อาคารสำนักงาน และ อาคารพาณิชย์ที่เป็น Community Mall เลยค่ะ
1. กองรีท KTBSTMR มีชื่อเต็มว่าอะไร
KTBST Mixed Leasehold Real Estate Investment Trust
หรือ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เคทีบีเอสที มิกซ์
2. กองรีท KTBSTMR ลงทุนครั้งแรกในทรัพย์สินอะไรบ้าง (ข้อมูลของวันที่ 30/09/2563)
2.1 ลงทุนสิทธิการเช่าระยะยาว ในคลังสินค้า/โรงงาน จำนวน 3 ที่
- คลังสินค้าขนาดใหญ่ โครงการเอสที บางปะอิน ตั้งอยู่ที่ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา มีจำนวนผู้เช่าเต็ม 4 คลังสินค้า/โรงงานแล้ว พื้นที่อาคารให้เช่าประมาณ 43,578.00 ตร.ม ค่าเช่าพื้นที่เฉลี่ย 105 บาท/ตร.ม./เดือน
โดยมีสัญญาเช่าระยะยาวของผู้เช่ารายเดียวถึง 10 ปี (เช่าเหมาโดยผู้เช่า LF Logistics ประกอบธุรกิจตัวแทนขนส่งสินค้าตามจุดสาขาทั่วประเทศ ให้กับธุรกิจหลากหลายประเภท เช่น ธุรกิจอาหาร เสื้อผ้า เครื่องดื่ม ให้กับบริษัทชั้นนำหลายบริษัทมีสัญญาเช่าถึง ธ.ค. 2573)
- คลังสินค้า/โรงงาน ขนาดกลาง โครงการเอสที บางบ่อ ตั้งอยู่ที่ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ จำนวนผู้เช่าปัจจุบัน / จำนวนอาคารทั้งหมด คือ 8 จาก 9 คลังสินค้า/โรงงาน อัตราการเช่า 84% พื้นที่อาคารให้เช่าประมาณ 37,656.00 ตร.ม.
ค่าเช่าพื้นที่เฉลี่ย 114 บาท/ตร.ม./เดือน
โครงการนี้เหมาะสำหรับกลุ่มผู้เช่าขนาดกลาง กลุ่มผู้ผลิตและส่งออกอะไหล่ ขนาดกลาง สะดวกในการขนส่งสินค้าโดยรอบภาคกลาง และเป็นจุดกระจายสินค้าที่ดี
- คลังสินค้า/โรงงาน ขนาดเล็ก โครงการริช แอสเซ็ท ตั้งอยู่ที่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ จำนวนผู้เช่าปัจจุบัน / จำนวนอาคารทั้งหมด คือ 38 จาก 41 คลังสินค้า/โรงงาน พื้นที่ให้เช่าประมาณ 40,385.67 ตร.ม. ค่าเช่าพื้นที่เฉลี่ย 131 บาท/ ตร.ม./ เดือน
โครงการนี้เหมาะผู้เช่า SME ขนาดเล็ก-กลาง โดยกลุ่มผู้เช่าที่ต้องการเก็บสินค้า และผู้ผลิตขนาดเล็ก ตอบรับเทรนด์ธุรกิจ Ecommerce ในอนาคต โดดเด่นที่มีผู้เช่าที่มีความหลากหลาย ส่วนใหญ่เป็นภาคการผลิต เช่น ชิ้นส่วนและอะไหล่ มีผู้เช่าทั้ง ไทย ญี่ปุ่น จีน และสิงคโปร์
2.2 ลงทุนสิทธิการเช่าระยะยาว ในอาคารสำนักงานหรือออฟฟิส จำนวน 1 ที่
ในโครงการซัมเมอร์ฮับ (Summer Hub Offices) ติด BTS พระโขนง ซึ่งกำลังจะกลายเป็น New CBD ที่ค่อยๆ พัฒนาขึ้นมา ระยะเวลาเช่าประมาณ 29 ปีและมีข้อตกลงต่อสัญญาอีกประมาณ 1 ปี
มีพื้นที่อาคารให้เช่าประมาณ 5,147.36 ตร.ม. เป็นอาคารใหม่อายุเพียง 2 ปี เท่านั้น
จำนวนผู้เช่าปัจจุบัน / จำนวนอาคารทั้งหมด คือ 15 จาก 17 ยูนิต มีอัตราการเช่าพื้นที่ 93% คิดค่าเช่าเฉลี่ย 805 บาท/ตร.ม./เดือน
2.3 ลงทุนสิทธิการเช่าระยะยาว ในอาคารพาณิชย์หรือคอมมูนิตี้มอลล์ จำนวน 1 ที่
ในโครงการซัมเมอร์ฮิลล์ (Summer Hill) คอมมูนิตี้มอลล์หนึ่งเดียวใจกลางพระโขนง ทำเลที่ตั้งติด BTS พระโขนง ระยะเวลาเช่าประมาณ 29 ปีและมีข้อตกลงต่อสัญญาอีกประมาณ 1 ปี
มีพื้นที่อาคารให้เช่าประมาณ 5,138.45 ตร.ม. จำนวนผู้เช่าปัจจุบัน / จำนวนอาคารทั้งหมด คือ 15 จาก 19 ยูนิต มีอัตราการเช่าพื้นที่ 92% และคิดค่าเช่าพื้นที่เฉลี่ย 929 บาท/ตร.ม./เดือน โดยมีผู้เช่าเพิ่มมาอีก 2 ราย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 (ปัจจุบันมีอัตราการเช่าพื้นที่ 95%)
ผู้เช่ารายใหญ่ 3 เจ้า คือ Regus ในนามสเปซเซส ซัมเมอร์ ฮิลล์ ให้บริการพื้นที่ทำงานแบบโคเวิร์กกิ้ง พื้นที่เช่า 38.47% ของพื้นที่เช่าทั้งหมด, Fitness 24 Seven ฟิตเนสเปิด 24 ชั่วโมง พื้นที่เช่า 18.99% และ Tops Daily พื้นที่เช่า 5.21%
จุดเด่นคือ โครงการมียูนิตไม่มากทำให้หาผู้เช่าเต็มได้ได้ง่ายจึงมีโอกาสได้รายได้จากการเช่าแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วย
3. จุดเด่นของ KTBSTMR คืออะไร
- เป็น REIT อิสระแบบผสมกองแรกในประเทศไทยที่กระจายลงทุนในสิทธิการเช่า 3 ประเภท คือ คลังสินค้า/โรงงาน, ออฟฟิส และคอมมูนิตี้มอลล์
ซึ่งจะช่วยการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนในด้านต่างๆ ทำให้มีโอกาสได้รับผลตอบที่สม่ำเสมอ และยังมีการจดจำนองหลักประกันซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างด้วย
- ทำเลที่ตั้งของสินทรัพย์มีความโดดเด่น และมีโครงการครบทุกขนาด
ตอบสนองความต้องการของผู้เช่าสินทรัพย์และผู้ประกอบการทุกแบบ
และเป็นสุดยอดทำเลซึ่งมีโอกาสน้อยที่จะมีคู่แข่งทางตรงในอนาคต
1
ทำให้มีแนวโน้มที่อัตราค่าเช่าจะสูงขึ้น อย่างคลังสินค้า/โรงงาน ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการและพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญเชื่อมต่อ EEC จึงมีความต้องการการเช่าสูง
และล่าสุดทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองถนนมอเตอร์เวย์ หมายเลข 6 บางปะอิน – นครราชสีมา ได้เปิดให้ประชาชนได้ทดลองใช้เดินทาง และถนนวงแหวนรอบนอก ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ
ทั้งนี้เมื่อมีการเปิดใช้เต็มรูปแบบแล้วจะช่วยให้การคมนาคมของโครงการ ริช แอสเซ็ท และเอสที บางบ่อ สะดวกสบายมากขึ้น (ที่มา: ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ วันที่ 9 เมษายน 2564 - 06:23 น. https://bit.ly/3s3oDNd)
- มีโอกาสได้รับรายได้จากการลงทุน จากผู้เช่าที่มีความมั่นคงและจ่ายค่าเช่าสม่ำเสมอแม้ในช่วงโควิด-19 อีกทั้งสินทรัพย์ยังมีความหลากหลายและขนาดที่แตกต่างทำให้หาผู้เช่าได้ง่าย และราคาค่าเช่าปัจจุบันต่ำกว่าค่าเช่าเฉลี่ยในสินทรัพย์ประเภทเดียวกัน ที่อยู่ทำเลเดียวกัน
4. ผลตอบแทนของ KTBSTMR เป็นเท่าไหร่
กองทรัสต์มีประมาณการอัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่นักลงทุนในปีแรกที่ร้อยละ 7.00
ประมาณการสำหรับงวด 12 เดือน (ช่วงเวลาประมาณการ 01/01/2564-31/12/2564)
โดยเงินส่วนนี้ จะถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารที่เราผูกไว้ตอนเปิดพอร์ตหุ้นค่ะ
5. จะซื้อ KTBSTMR ยังไง
ตอนนี้ KTBSTMR กำลังจะเปิดให้จอง IPO ค่ะ (มีบัญชีหุ้นกับโบรกไหนก็ได้ค่ะ)
คาดว่าจะเปิดให้จองภายในเดือนกรกฎาคม 2564
ราคาหน่วยละ 10 บาท ขั้นต่ำ 1,000 หน่วย และเพิ่มขึ้นได้ทีละ 100 หน่วย
ใครสนใจจองสิทธิ์ซื้อหน่วยลงทุน KTBSTMR
เข้าไปลงทะเบียนได้ในนี้นะคะ : http://bit.ly/2Q9Dg4s
ส่วนใครที่อยากจะรอให้เข้ากระดานหุ้นก็ได้ค่ะ
แล้วส่งคำสั่งซื้อ-ขายในแอป Streaming เหมือนเราซื้อหุ้นปกติเลย
แต่การเข้ามาลงทุนในช่วง IPO ด้วย cashflow ที่ค่อนข้างเสถียรจากรายได้ของ warehouse ที่เป็นก้อนใหญ่ ก็คาดว่าจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีค่ะ
Content นี้ เนยได้มีโอกาสร่วมงานกับ บล. เคทีบีเอสที (KTBST SEC) ค่ะ
เผื่อไว้เป็นอีกทางเลือกการลงทุน สำหรับคนที่ทำงานประจำ ไม่ค่อยมีเวลา
แล้วอยากได้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ ในทุกช่วงภาวะเศรษฐกิจ
REIT หรือ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ จะเป็นคำตอบของเรื่องนี้ค่ะ
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ Link : www.ktbstmr.com
และอย่าลืมนะคะว่า ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนก่อนการลงทุนค่ะ
ที่มา: หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยทรัสต์ เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เคทีบีเอสที มิกซ์ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563 และทาง KTBST มีการจัดทำขึ้นโดยวิเคราะห์จากสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละช่วงเวลา
  ฎิ
  ขอบคุณสำหรับบทความครับ
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   เมื่อ Facebook กำลังจะเปลี่ยนชื่อบริษัท ด้วยผู้ใช้งานเกือบ 3 พันล้านรายต่อเดือน ซึ่งเป็นประชากรเกือบครึ่งโลกที่อยู่บน Facebook ส่วนคนที่ไม่ได้ใช้ ก็มีส่วนน้อยมากที่จะไม่รู้จัก Facebook ครับ แต่เป็นเรื่องแปลกที่มีข่าวว่า Facebook กำลังจะรีแบรนด์ตัวเองใหม่ และอาจจะเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นชื่ออื่นครับ
   จิตวิญญาณแห่งความเป็นหมอ! นักศึกษาแพทย์ชาวจีนไปกินหม้อไฟ สังเกตเห็นใบหน้าเจ้าของร้านมีสีดำคล้ำ จึงเขียนโน้ตเล็กๆ แนะนำให้ไปตรวจร่างกาย เพราะอาจป่วย และเจ้าของร้านก็ไปตรงจสุขภาพจริงๆในวันรุ่งขึ้น นักศึกษาแพทย์สาวจีนมหาวิทยาลัยเสฉวน 5 คน ไปกินฮั่วกัว-หม้อไฟจีน ในร้านแห่งหนึ่งในเมืองเฉิงตู มณฑลซื่อชวน (เสฉวน) แล้วสังเกตเห็นใบหน้าเจ้าของร้านมีสีดำคล้ำ คาดว่าเจ้าของร้านอาจมีปัญหาสุขภาพ จึงได้เขียนโน้ตเล็กๆไว้ให้ โดยมีใจความว่า
   ฌาน คือ เหตุแห่งการตรัสรู้ ของพระพุทธเจ้า PODCAST 👇 ฌาน 2 รูปแบบ แบบเข้าใจง่าย ✔ https://www.blockdit.com/posts/60b510fb5ef54c3360ef6da9 การนั่งสมาธิด้วยการปิดอายตนะทั้ง 6 ไม่มีในพระสูตรใดๆ✔ https://www.blockdit.com/posts/60b721c046749b0c31c8520b ผลเสียหากยึดว่าการนั่งสมาธิคือการปฏิบัติธรรม แบบเข้าใจง่าย ✔ https://www.blockdit.com/posts/60b8b12f238bb609de7a4958 ฌาน1-4✔ https://www.blockdit.com/series/60fac41f669a4f339a4a343c อ้างอิง 👇 มหาสัจจกสูตร พระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่ 12 ปาสราสิสูตร พระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่ 12 โพธิราชกุมารสูตร พระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่ 13
   23 ตุลาคม 2021 ครบรอบ 19 ปี เหตุการณ์จับตัวประกันในโรงละครกลางกรุงมอสโค กับความผิดพลาดที่ทำให้มีตัวประกันเสียชีวิตมากถึง 130 คน ....
   ดูทั้งหมด