2 ก.ค. 2021 เวลา 02:43 • การเมือง
ไม่เห็นด้วยครับ เพราะว่า ในช่วงเวลาวิกฤต covid-19 นี้ ไม่สมควรที่จะเปลี่ยนตัวผู้นำฝ่ายบริหารของประเทศ เพราะคำโบราณกล่าวไว้ว่า "การเปลี่ยนม้ากลางศึก ก็ไม่สมควรอย่างยิ่ง" เพราะว่าอาจจะเกิดการสูญเสียและเสียหายมากกว่าที่เป็นอยู่ ดังนั้นจึงต้องรวมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาช่วยเหลือรัฐบาลและผู้นำประเทศให้สามารถทำงานให้ดีและลุล่วงไปด้วยดี เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ตาม พระราชปณิธาน ของในหลวง รัชกาลที่ 10 ซึ่งพระองค์ ทรงเป็นประมุขของประเทศ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ในภาวะวิกฤต โควิด -19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก
2
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
โฆษณา