ก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดจากไวรัสที่มันกลายพันธุ์ ที่วัคซีนที่มีในปัจจุบันเอาไม่อยู่ จากชาวต่างประเทศ สู่ คนท้องถิ่น และคนท้องถิ่นเดินทางออกจากภูเก็ตไปยังคนในพื้นที่อื่น ๆ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เราคุมพฤติกรรมการใช้ชีวิตเขาไม่ได้หรอก
งานนี้ วัดดวง จริง ๆ
รายได้ที่เข้ามาไม่คุ้มกับความเสี่ยงแน่นอน
นี่คือปัญหาของประเทศเราเลยล่ะ
พึ่งพารายได้จากส่งออกสินค้าที่มันมีมูลค่าเพิ่มต่ำ และการท่องเที่ยวเป็นหลัก
132 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...