เหมือนแทงหัวหรือก้อยครับ
ถ้าออกหัว การเพิ่มรายได้เข้าประเทศ
ถ้าออกก้อย ถ้าประชาชนติดเชื้อเพิ่มขึ้นและไวรัสกลายพันธุ์จะทำยังไง?
2ถูกใจ
123รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...