เมื่อระบบย่ำแย่ ศาสนาไม่ช่วย ที่ยึดเหนี่ยวสั่นคลอน ทุกคนเชื่อในอะไรกันอยู่คะ ?
คำถามนี้ถูกลบ
ผมเชื่อวิทยาศาสตร์ หลักการและเหตุผล
ศาสนา เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
  • 1
โฆษณา