3 ก.ค. 2021 เวลา 03:57 • การศึกษา
ส่วนใหญ่คนที่จบมาเป็นครู คือคนที่เอ็นทรานซ์ติดไม๊ครับ
โฆษณา