3 ก.ค. 2021 เวลา 07:51 • สุขภาพ
ไวรัสสายพันธุ์ใหม่ Epsilon ดื้อต่อวัคซีน mRNA ของบริษัท Pfizer และ Moderna มากกว่าสายพันธุ์ Alpha และพอๆกันกับ Beta
5
สถานการณ์โควิด-19 ระบาดทั่วโลกนั้น มีปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไปมาอยู่ตลอดเวลา อย่างน้อยสองประการด้วยกัน คือ
1) การกลายพันธุ์ของไวรัส โดยขณะนี้ มีไวรัสสายพันธุ์ใหม่ แบ่งได้เป็นสามกลุ่ม
1.1 ไวรัสที่น่าเป็นกังวล (VOC) มี 4 สายพันธุ์ ประกอบด้วย อัลฟ่า เบต้า แกมมา เดลต้า
3
1.2 ไวรัสที่ควรสนใจ(VOI) มี 7 สายพันธุ์
1
1.3 ไวรัสที่กลายพันธุ์ แต่ไม่มีความสำคัญเป็นพิเศษ
1
อักษร Epsilon
ไวรัส Epsilon ค้นพบว่าแพร่หลายอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกา
2) วัคซีน ซึ่งมีหลายเทคโนโลยีและหลายบริษัท ประกอบด้วย
2.1 เทคโนโลยีเชื้อตาย เช่น วัคซีนของบริษัท Sinovac และ Sinopharm
2.3 เทคโนโลยีไวรัสเป็นพาหะ เช่น วัคซีนของบริษัท AstraZeneca Johnson & Johnson และ Sputnik V
2.3 เทคโนโลยี mRNA เช่น วัคซีนของบริษัท Pfizer และ Moderna
2.4 เทคโนโลยีโปรตีนเป็นฐาน เช่น
วัคซีนของบริษัท Novavax
เมื่อจับคู่ไวรัสชนิดต่างๆกับวัคซีนหลากหลายชนิด ก็จะพบประสิทธิผลที่จะป้องกันโรคได้แตกต่างกัน
ทั้งในระดับป้องกันการติดเชื้อ ป้องกันการป่วยมีอาการหนัก และป้องกันการเสียชีวิต
5
ซึ่งในขณะนี้ ตัวเลขเบื้องต้นดูจะออกมาในลักษณะ วัคซีนเทคโนโลยี mRNA จะมีไวรัสสายพันธุ์ใหม่ดื้อน้อยกว่าเทคโนโลยีอื่น
3
ชนิดของไวรัสนั้น พบว่า ขณะนี้สายพันธุ์เบต้าดื้อวัคซีนมากที่สุด ส่วนสายพันธุ์เดลต้าแพร่เชื้อเร็วที่สุด
USCDC ได้กำหนดให้มีไวรัสที่น่ากังวลเพิ่มขึ้นใหม่คือ สายพันธุ์ Epsilon และเริ่มมีแนวโน้มว่ามีการแพร่ระบาดที่รวดเร็ว และดื้อแต่วัคซีนมากด้วย
2
จึงมีการศึกษาในเบื้องต้นเพื่อดูว่าไวรัสสายพันธุ์ Epsilon จะดื้อต่อวัคซีนโดยเฉพาะในกลุ่ม mRNA มากน้อยเพียงใด
โดยการศึกษานั้น ใช้เลือดจากคนที่ฉีดวัคซีน Pfizer และ Moderna ครบสองเข็ม (30ราย) แล้วตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันที่จะต่อสู้กับไวรัสสายพันธุ์ต่างๆ
พบว่าไวรัสสายพันธุ์
อัลฟ่าดื้อน้อยที่สุด 1.3 เท่า
สายพันธุ์แกมมาดื้อ 1.7 เท่า
สายพันธุ์ Epsilon ดื้อ 2.9 เท่า
สายพันธุ์เบต้าดื้อมากที่สุด 3.2 เท่า
1
และในกลุ่มที่ใช้เลือดของผู้ที่หายจากการติดเชื้อแล้ว (9ราย) ก็พบว่ามีแนวโน้มการดื้อไปในทิศทางเดียวกันคืออัลฟ่า 1.9 เท่า
แกมมา 3.3 เท่า
เอปซิลอน 3.4 เท่า
เบต้า 4.4 เท่า
2
โดยประวัติการเกิดขึ้นของไวรัส Epsilon เรียงลำดับ ดังนี้
พฤษภาคม 2563 เริ่มปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรก
มิถุนายน 2563 เริ่มแยกเป็นสองสายพันธุ์ย่อย
ต้นปี 2564 พบในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะรัฐแคลิฟอร์เนีย
กุมภาพันธ์ 2564 พบมากกว่า 50% ในรัฐแคลิฟอร์เนีย
พฤษภาคม 2564 แพร่กระจายไปกว่า 34 ประเทศทั่วโลก
2
โดยไวรัสสายพันธุ์ Epsilon มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า B.1.427/B.1.429
3
ไวรัส Epsilon
มีการ กลายพันธุ์ที่สามตำแหน่งด้วยกันคือ S13I , W152C , L452R
การกลายพันธุ์ในตำแหน่งทั้งสาม ทำให้ไวรัสมีความสามารถในการแพร่กระจายเพิ่มมากขึ้น และมีการดื้อต่อวัคซีนมากขึ้น ทำให้วัคซีนมีประสิทธิผลน้อยลง
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ (แม้ข้อมูลจะเป็นจำนวนน้อย) แต่ก็สร้างความกังวลให้กับนักวิทยาศาสตร์และคุณหมอทั้งหลายว่า
แม้จะเป็นวัคซีนที่ใช้เทคโนโลยี mRNA ไวรัสสายพันธุ์นี้ ก็ยังดื้อต่อวัคซีนค่อนข้างมาก
โควิด-19 กับมนุษยชาติ จึงเป็นศึกที่ยืดเยื้อเรื้อรัง แม้ผ่านมาหนึ่งปีครึ่งแล้ว
เรามีความรู้เกี่ยวกับโรค และตัวไวรัสมากขึ้น พัฒนาวัคซีนได้รวดเร็วอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน
แต่ก็ยังไม่สามารถเอาชนะไวรัสได้อย่างเด็ดขาด
นอกจากนั้นไวรัสยังมีการกลายพันธุ์ตามธรรมชาติ ทำให้การควบคุมโรคระบาดยุ่งยากมากขึ้น
รวมถึงวัคซีนก็เริ่มดื้อ ใช้ได้ผลกับไวรัสสายพันธุ์ใหม่ใหม่ได้น้อยลง
คงจะต้องติดตามเรื่องเกี่ยวกับไวรัส วัคซีน และโรคภัยไข้เจ็บโควิด-19 กันต่อไปอีกนานนับปี
เลยทีเดียว
Reference
1
โฆษณา