ไม่สนุก ไม่อยากพัฒนาตัวเอง ไม่อยากตื่นไปทำงาน สัญญาณเหล่านี้มาเมื่อไร รีบออกให้ไว ออกไปหาความท้าทายใหม่ ๆ ที่เราจะสามารถดึงศักยภาพออกมาใช้อย่างสนุก
  • 2
โฆษณา