3 ก.ค. 2021 เวลา 15:41 • ความคิดเห็น
ขอไม่ต้องมาเกิดอีก เพราะเมื่อมีการเกิดขึ้น มันก็มาพร้อมกับ ความทุกข์ ความเจ็บไข้ได้ป่วย ความไม่สมหวัง ความพลัดพราก และสุดท้ายคือความตาย ซึ่งทุกคนไม่ปราถนาทั้งสิ้น หากพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารหรือกลับไปสู่ความไม่มีตัวตน สิ่งเหล่านี้ก็ไม่บังเกิดขึ้น
โฆษณา