ศีล 5 คือข้อปฏิบัติพื้นฐานในการดำรงชีวิตในทางพระพุทธศาสนา ให้คนได้ปฎิบัติตาม แต่ใช้ว่าจะทำทุกคนมีความสุขเสมอไป ส่วนตัวผมไม่ค่อยจำอะไรเกี่ยวกับข้อปฎิบัติเท่าไหร่ ผมมักจะยึดมั่นในเหตุและผลมากกว่า มองความเป็นจริง ใช้ชีวิตอย่างไรก็ได้ ไม่ให้คนอื่นเดือดร้อน ทั้งทางกาย และใจ พยายามทำให้เรามีความสุข คนรอบข้างมีความสุข
1ถูกใจ
166รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...