มีบัญชีอยู่แล้ว?
💦สวดพระอภิธรรม ให้คนตาย
หรือคนเป็นฟัง💦
1
🌻🌻เคยสงสัยไหมคะว่า เวลาที่เราไป
ร่วมงานสวดพระอภิธรรม พระท่านสวด
ให้ผู้ตายฟังหรือสวดให้ผู้มาร่วมงานฟัง
2
ความตายเป็นสิ่งที่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้
เมื่อมีคนที่ใกล้ชิดเรา หรือคนที่เรารู้จัก
ต้องล้มหายตายจากไป เราก็ย่อมไปร่วม
งานสวดพระอภิธรรมเป็นธรรมดา
แล้วเวลาเราไปร่วมงานนั้นทำอย่างไร
จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งกับตัวเรา
และผู้ตาย ติดตามอ่านบทความนี้
แล้วจะเข้าใจมากขึ้นค่ะ
🌻🌻ฟ้าเคยฟังหลวงพ่อท่านเทศน์ว่า
หากมีงานบุญ เช่น ขึ้นบ้านใหม่ งานแต่งงาน
หรืองานมงคลต่างๆหากเราไม่สะดวกที่จะ
ไปร่วมงานไม่เป็นไร
แต่งานบุญที่ไม่ควรขาดเลย คือ งานศพ
เพราะเหตุผลสองประการหลักๆคือ
1
1️⃣เพื่อไปขอขมา ขออโหสิกรรม
ซึ่งกันและกันระหว่างเรากับผู้ตาย
 
เพราะเราเกิดมานับภพนับชาติไม่ถ้วน
ไม่รู้ว่าเคยสร้างวิบากกรรมร่วมกันกับผู้ตาย
มาตั้งแต่ภพชาติไหน หรือแม้แต่ภพชาติปัจจุบันก็ตาม
 
การขอขมาต่อหน้าศพจึงเป็นเหมือนการขออโหสิกรรมที่เคยทำผิดพลาดล่วงเกิน หรือเคยสร้างกรรมต่อกันมาไม่ว่าชาติไหนก็ตาม
4
เมื่อเกิดมาเจอกันอีกจะได้ไม่มีเวรไม่มีกรรม
ซึ่งกันและกัน
 
นอกจากขอขมาแล้ว เรายังสามารถอธิฐาน
อุทิศบุญที่เราเคยทำมาให้กับผู้ตาย
เพื่อให้ผู้ตายได้บุญเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยเสริม
กับบุญของผู้ตายแล้วเป็นทางนำไปสู่สุคติ
1
2️⃣เป็นการไปเพื่อเจริญมรณานุสติ
1
ผู้ตายอดีตก็เป็นเหมือนเรา อนาคตเราก็จะเป็นเหมือนผู้ตาย ฉะนั้นอย่าประมาทในชีวิต
เร่งทำความดี เพราะความตายไม่มีนิมิตหมาย
1
🌻🌻พระอภิธรรมคืออะไร
อภิธรรม คือ ธรรมะขั้นสูงที่พิเศษกว่าพระสูตร
มีผู้รู้ได้อุปมาเอาไว้ว่า
🌟พระอภิธรรมปิฎก
เปรียบเสมือนรากแก้ว
.
เป็นธรรมะขั้นสูง แม้จะบรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลก็ยังต้องศึกษาธรรมะขั้นสูงต่อไปอีก
🌟พระวินัยปิฎก
เปรียบเสมือนลำต้น
.
เป็นเรื่องของศีล หรือคำสั่งให้ปฏิบัติตาม
🌟พระสุตตันตปิฎก
เปรียบเสมือนกิ่งก้านสาขา
.
เป็นเรื่องของสมาธิหรือคำสอนที่พระองค์
ทรงนำมาถ่ายทอดให้เหล่าสาวกได้นำไป
ปฏิบัติให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพาน
ในปิฎกทั้งสามนี้ พระอภิธรรมมีความสำคัญ
ที่สุด เป็นความรู้ระดับสูงที่ท่าน
เรียกว่า ปรมัตถธรรม คือเป็นธรรมะที่มีเนื้อหาสาระที่ลึกซึ้ง
2
🌻🌻หากฟังสวดพระอภิธรรมด้วยจิตที่เลื่อมใสแล้ว สามารถนำเราไปสู่สุคติสวรรค์ได้จริงหรือ
เนื่องจากพระอภิธรรมมีเนื้อหาลึกซึ้ง และเวลาที่พระสวดพระอภิธรรมก็เป็นภาษาบาลี ซึ่งเราฟังไม่เข้าใจ แล้วจะได้บุญอย่างไร
ลองมาศึกษาเรื่องราวในสมัยพุทธกาล
กันค่ะ
🌟ย้อนไปในสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
กัสสปะ
มีค้างคาวหนู 500 ตัว อาศัยอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งในถํ้านั้นมีพระเถระ 2 รูปเดินจงกรม แล้วสวด
พระอภิธรรมไปด้วย
ค้างคาวหนูได้ฟังบ่อยๆ ก็จำได้ แต่ไม่ได้เข้าใจความหมายใดๆเลย
 
ด้วยจิตที่เลื่อมใสในการฟังพระสวดพระอภิธรรมในครั้งนั้น เมื่อค้างคาวทั้ง 500 ตัว ตายไปจึงไปเกิดบนสวรรค์ มีวิมานสว่างไสว เสวยทิพยสมบัติ
จนสิ้นพุทธันดร
1
จุติจากสวรรค์แล้วก็มาเกิดในกรุงสาวัตถี
เมื่อเติบโตขึ้นทั้ง 500คน ได้บรรพชาในสำนัก
ของพระสารีบุตรเถระ
ภิกษุทั้ง 500 รูปนี้ ได้ชื่อว่าเป็นผู้ทรงจำในพระอภิธรรมมากที่สุด ในที่สุดก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์  เพราะท่านเคยสั่งสมเรื่องการฟังอภิธรรมมามาก
 
🌻🌻จะเห็นได้ว่า การฟังธรรมซึ่งเป็นความรู้อันบริสุทธิ์ เพราะเกิดจากการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เมื่อใครได้ยินได้ฟัง แม้ว่ายังแปลไม่ออก ยังไม่เข้าใจความหมาย
แต่ธรรมะก็จะสามารถขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสได้ และจะเป็นอานิสงส์ใหญ่ที่ส่งผลให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานอีกด้วย
1
🌻🌻ดังนั้นเมื่อเราไปฟังพระสวด
พระอภิธรรมที่ไหนก็ตาม
✨ให้ตั้งใจฟังให้ดี
✨อย่าพูดคุยกัน 
✨ทำใจให้สงบ ทำใจให้นิ่งๆ
✨รับฟังด้วยจิตที่เป็นกุศล
4
จะได้เป็นบุญใหญ่ติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติค่ะ
🌟🌟สรุปว่าการสวดพระอภิธรรม
ไม่ได้สวดให้ผู้ตายฟังแต่เป็นการสวด
ให้ผู้ไปร่วมงานฟัง
…เพื่อเป็นการเจริญมรณานุสติค่ะ🙏
2
🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼
ขอบคุณที่แวะมาอ่านและทักทายกันค่ะ
💦ฟ้าหลังฝน💦
04/07/64
    ดวงพร
    สาธุๆๆๆคะ🤍🌿😊