พยายามรักษาศีลให้อยู่ตั้งมั่น
พระพุทธเจ้าให้ฆราวาสรู้จักรักษาศีล
เพื่อเป็นขั้นต้นในการดำเนินชีวิต เป็นพื้นฐานในการใช้ชีวิต เเละเป็นพื้นฐานเเห่งการฝึกจิต ฝึกดวงตาเห็นธรรมต่อไป
1ถูกใจ
198รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...