4 ก.ค. 2021 เวลา 03:41 • ความคิดเห็น
พยายามรักษาศีลให้อยู่ตั้งมั่น
พระพุทธเจ้าให้ฆราวาสรู้จักรักษาศีล
เพื่อเป็นขั้นต้นในการดำเนินชีวิต เป็นพื้นฐานในการใช้ชีวิต เเละเป็นพื้นฐานเเห่งการฝึกจิต ฝึกดวงตาเห็นธรรมต่อไป
โฆษณา