4 ก.ค. 2021 เวลา 04:31 • การเมือง
ในสภาวะปกติ คนเราไม่รู้สึกถึงความเเตกต่างของคุณภาพชีวิต ไม่ได้เปรียบเทียบเทียบกับประเทศอื่น ก็เเค่ใช้ชีวิตของตัวเองต่อไป
เเต่เมื่อประเทศเผชิญปัญหาสาหัสอันเดียวกันทั่วโลก ทุกอย่างที่เป็นลักษณะของการบริหารจะปรากฎชัด ไม่ว่าจะเป็นการใช้งบประมาณ คอรัปชั่น เเละเกิดการตั้งคำถามถึงความสามารถของผู้นำ เกิดการเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ดีหรือด้อยกว่า ต่างกันอย่างไร เเก้ปัญหาอย่างไร ฯลฯ
1
ณ เวลานั้นผู้คนถึงจะนึกคิดว่าการใช้ชีวิตตามปกตินั้น ถ้าการเมืองไม่ดี เเค่ใช้ตามปกติยังยากลำบากไปจนถึงขั้นใช้ชีวิตไม่ได้เลือกจบชีวิต ซึ่งการใช้ชีวิตตามปกติถือเป็นขั้นพื้นฐานที่สุดเเล้ว ผู้คนสุดความสามารถจะฝ่าฝันอุปสรรค เเต่ยังทำได้ยาก นั่นหมายความว่าปัญหาไม่ใช่ที่ประชากร เเต่เป็นผู้นำประเทศ
โฆษณา