4 ก.ค. 2021 เวลา 06:18 • ความคิดเห็น
พระพุทธองค์ ทรงให้แนวทาง สำหรับฆารวาสหรือปุถุชนทั่วไปในการดำเนินชีวิตคะ แต่พระองค์ไม่ทรงบังคับนะคะ แต่พระองค์ทรงชี้ให้เห็น ถึงสัจธรรม
1 ศีลข้อ ที่๑ ปาณาติบาต เว้นจากการฆ่าสัตว์ ไม่เบียดเบียนกันจะทำให้เรามีอายุยืน โรคภัยมีน้อย
2..เว้นจากการลักทรัพย์ ศีลข้อที่ ๒ นี้เรา จะไม่ถูกคนมาฉ้อโกงเรา
3 ศีลข้อที่ ๓ เว้นจากการ ผิดลูกผิดเมียคนอื่น หากเราผิดผัวผิดเมีย ถึงคราวที่เรามีครอบครัว ผัวเราเมียเรา จะคบชู้
4 ศีลข้อที่ ๔ เว้นจากพูดเท็จ ,เพ้อเจ้อ,ส่อเสียด,นินทา,กล่าวร้ายคนอื่น คนที่ละเมิดศีลข้อนี้ จะขาดความน่าเชื่อถือในคำพูด
5 ศีลข้อ ๕ เว้นจากการดื่มสุรา การดื่มสุราเมรัย ทำให้เราขาดสติ ขับรถชนคนตายบ้าง ทะเลาะกับคนอื่นจนถึงชักปืนผาหน้าไม้ แต่พอสติดีก็เสียอกเสียใจ จากการกระทำคำพูด ซึ่งมันไม่สามารถแก้ไขได้
เมืองไทยขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองพุทธ ใครเขาอยากจะขายอะไรชั่งเขาเถอะค่ะ พวกเราไม่สนับสนุนไม่ซื้อไม่บริโภค เมรัยมันก็หมดไปเองนั่นแหละค่ะ อย่างเช่นตอนนี้โควิ19 ระบาด การดื่มการสังสรร ก็ลดน้อยลง เราควรหันมาทำอาชีพอื่นที่ยังยืนกันเถอะค่ะ ยิ่งตอนนี้เราพึ่งใครไม่ได้จริงๆค่ะ เราหันมาพึ่งพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ กันดีกว่าค่ะ ส่วนพระสงฆ์ที่ท่าน ผิดศีลถึงขั้นปะราชิก เราก็ไม่ควรให้การสนัวสนุนค่ะ เราอย่าศรัทธา จนขาดปัญญา ให้กลุ่มคนที่แอบอ้างหากินกับศาสนา การที่เราจะรักษาและสืบทอดพระพุทธศาสนา ทุกฝ่ายคฤหัสและฆารวาสต้องมีความเห็นที่ถูกต้องใช้ปัญญา นำ ตามด้วยศรัทธา สงฆ์ที่ทำผิดพระธรรมวินัย โดยประจบฆารวาส หวังลาภสักการะ โดยไม่ประพฤติตนให้อยู่ในพระธรรมวินัย อันนี้น่าจะผิดมากเช้นกันนะคะ
โฆษณา