4 ก.ค. 2021 เวลา 07:00 • ครอบครัว & เด็ก
ทัศนคติของผู้บริหาร
เวลาเกิดปัญหาอะไรขึ้นในโรงเรียน ไม่หาทางแก้ไข แต่กลับปกปิด หมกเม็ด เพราะกลัวโรงเรียนจะเสียชื่อเสียง
มองเด็ก ๆ ที่ถูกกระทำความรุนแรงว่าเป็นตัวปัญหาที่จะนำความเสื่อมเสียมาสู่โรงเรียน แต่กลับไม่จัดการกับเด็กหรือครูที่เป็นต้นเหตุของปัญหา
การคิดถึงแต่ผลประโยชน์แทนที่จะคิดถึงคุณภาพทางการศึกษาของเด็ก ๆ
เชิดชูแต่เด็กเก่ง เด็กดี เพราะต้องการเอาหน้า
ทัศนคติแบบนี้มันส่งผลต่อครูเล็ก ครูน้อย ให้กลายเป็นแบบนี้ด้วย ซึ่งมันอันตรายมากต่อระบบการศึกษาไทย
โฆษณา