มันก็ดี แต่มันไม่ใช่อกาลิโกอย่างที่คิดกัน
ในชีวิตคนเรา มีเวลาที่จะต้องละเมิดศีลมากกว่าเสมอ เพื่อให้ชีวิตดำเนินต่อไปได้
...ถ้ามนุษย์ไม่ฆ่าสัตว์เลย ประชากรสัตว์จะมากเกินไป จนขาดสมดุลย์ เพราะมนุษย์เองก็อยู่ในห่วงโซ่อาหาร ยังไม่นับว่ามันคืออาชีพของคนอีกหลายร้อยล้านทั่วโลก ไม่ฆ่าแล้วจะทำอย่างไร?
...แม้แต่การโกหกเพื่อให้คนสบายใจ มันก็ไม่ควรจะบาป
ศึล ถูกเขียนแบบตึงเกินไป สุดที่มนุษย์จะทำตามได้ ด้วยเงื่อนไขของโลก
...มันอาจไม่ไร้ค่า แต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่ควรยึดถือจนเกินไป...
  • 4
โฆษณา