การประเมินสถานการณ์ไปในเชิงบวก ซึ่งอาจเกิดจากการขาดข้อมูล ความรู้บางอย่าง เลยมองไม่เห็นสถานการณ์ที่แท้จริง ยังมองว่าสถานการณ์ยังดีอยู่ หรือ เกิดจากการไม่อยากกังวลไปก่อนล่วงหน้า กับสถานการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น ถ้าเกิดขึ้น มีความเชื่อว่าจะรับมือได้หรือค่อยหาทางแก้ไขอีกที
โฆษณา