4 ก.ค. 2021 เวลา 23:36
กล้วยใบด่างเป็นเหตุ
เลยต้องเสาะหา
แต่สิ่งที่ได้มาคือแดดร้อนๆ
ตามกระแสสักหน่อย
เลาะสวนกล้วยตอนเที่ยงแดดร้อนเปรี้ยงๆ
หากล้วยใบด่าง... อ่านต่อ
โฆษณา