5 ก.ค. 2021 เวลา 07:22
ท้องฟ้าจะมองให้สุขก็สงบใจ บางครั้งมองไปก็เศร้าหมอง บางวันฟ้าสุดขอบฟ้าสวยงามเกินคำบรรยายในท้องฟ้ามีหลากหลายของอารมณ์
โฆษณา