5 ก.ค. 2021 เวลา 07:27
เพราะมองแล้วไม่ต้องหาเหตุผล ไม่ต้องหาคำตอบ มองแล้วอบอุ่น
มองแล้วยิ้มกว้างได้อย่างสบายใจ
โฆษณา