6 ก.ค. 2021 เวลา 15:13 • ไลฟ์สไตล์
ความสุข... อาจไม่ได้เกิดจากการได้มา
แต่เป็นการสูญเสียบางอย่าง
เพื่อเริ่มต้นใหม่กับอีกหลายสิ่งที่ดีกว่า
🌻🌼🌿
โฆษณา