มีบัญชีอยู่แล้ว?
เมื่อคืนนี้ฝนตกหนัก... และสายฝนมักนำพาความคิดมาด้วยเสมอ ๆ พลางทำให้ผู้เขียนเองนึกถึงคำคมหนึ่งขึ้นมา
"ชีวิตมีขึ้น ก็ย่อมมีลง เป็นอย่างนี้เรื่อยมา, เหมือนเช่นมีแดดอกหลังฝนหยุดตก"
(Life is a series of ups and downs.)
ขณะนี้ประเทศไทยยังเผชิญวิกฤตโรคระบาดอยู่ ผู้คนต่างตกที่นั่งลำบากเพราะเศรษฐกิจไม่ดี
การมาของ COVID-19 ทำให้โลกของเราไม่ "เหมือนเดิม" อีกต่อไป และเราควรเรียนรู้ว่า
1. มี "เงิน" อย่าใช้หมด ต้องคอย "เก็บเงิน" ไว้ใช้ในยามจำเป็นด้วย เพราะเวลาเกิดวิกฤตคนมีเงินอยู่บ้าง กับคนที่ไม่มีเงินเลย ทุกข์ต่างกันมากมาย
2. มี "งาน" ต้องรักงาน ต้องขยัน ต้องเต็มที่ เพราะต่อจากนี้ไม่มีอะไรการันตีความมั่นคงอีกแล้ว ต้องเป็นพนักงานที่องค์กรเห็นว่าทำงานให้เขาได้ "คุ้มค่า" เขาจึงจะจ้างไว้ต่อ
3. มี "คนที่รัก" ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว ญาติ คู่รัก หรือเพื่อนรัก ต้องสร้าง "สัมพันธ์" กันให้ดี หนักนิดเบาหน่อยก็อภัยให้กัน แสดงความรักที่มีต่อกันออกมาตั้งแต่วันนี้ เพราะการลาจากโดยไม่ได้ร่ำลา ช่างเป็นเรื่องที่น่าเศร้ายิ่งนัก
4. มี "เวลา" ต้องใช้ให้ดี อย่างปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ เพราะที่เคยคิดกันว่าทุกคนมีเวลาอย่างน้อย 70-80 ปี ต่อจากนี้จะไม่แน่เช่นนั้นอีกแล้ว
5. มี "ร่างกาย" ต้องดูแลรักษาให้ดีที่สุด อย่าบอกว่าไม่มีเวลา ร่างกายที่แข็งแรงจะเป็น "ภูมิต้านทาน" ต่อโรคต่าง ๆ การมีชีวิตอยู่ภายใต้ร่างกายที่แข็งแรง จะทำให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดี
6. มี "จิตใจ" ต้องทำให้ "สดชื่น" ไม่ทุกข์ ไม่กังวลกับเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ไม่ต้องไปให้ความสำคัญกับคนไม่ดี และมีชีวิตอยู่กับปัจจุบัน โดยไม่จมอยู่กับอดีต หรือกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึง
7. มี "ชีวิต" ต้องใช้ชีวิตให้คุ้มค่า ต่อไปไม่มีใครรู้ว่า เรามีเวลาของชีวิตแค่ไหน ขอให้ "รู้สึกดีกับชีวิต" ใช้ชีวิตในแบบที่เป็นตัวเราเอง รักตัวเอง ศรัทธาในตัวเอง ภูมิใจในทุกๆ ด้านของชีวิตเราเอง
เพราะ... "ชีวิตมีขึ้น ก็ย่อมมีลง เป็นอย่างนี้เรื่อยมา, เหมือนเช่นมีแดดอกหลังฝนหยุดตก"
(Life is a series of ups and downs.)
นั่นเอง...
#วันนี้เที่ยวไหนดี #วันนี้เป็นยังไงบ้าง #กำลังใจ #โควิด19เราต้องรอด #ชีวิตที่แท้จริง #แรงบันดาลใจ #ปรัชญาชีวิต