ตอบยากมาก แล้วแต่กรณีเลยครับ
บางครั้งพ่อแม่ได้ภูมิใจก็รู้สึกดีมากกว่า
บางครั้งพ่อแม่ก็อยากกระตุ้นให้คนที่เรียนไม่เก่งพัฒนา
แต่บางบ้านกลับกันก็มี กลายเป็นมองว่า คนเรียนเก่งพึ่งตัวเองได้ คนเรียนไม่เก่งตะเอาตัวไม่รอด มีอะไรเลยพยายามให้คนเรียนไม่เก่งก็มีครับ
โฆษณา