มีบัญชีอยู่แล้ว?
เมื่อหุ้นที่เราถืออยู่ถูก tender offer ต้องทำยังไง??
ช่วงนี้มีการทำ tender offer หุ้น INTUCH และ ADVANC โดยบริษัท GULF ซึ่งถ้าเราเป็นผู้ถือหุ้น INTUCH และ ADVANC อยู่เดิม เราจะทำยังไง มาอ่านกัน...
มารู้จักกันก่อนว่า tender offer คืออะไร??
การทำ tender offer คือ การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ต่อผู้ถือหุ้นโดยทั่วไป ซึ่งจะมีหนังสือเสนอซื้อและรายละเอียดต่างๆ ส่งไปที่ผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทที่ถูกทำ tender offer ไม่ได้เป็นการมาเคาะซื้อกันในกระดานหุ้นตามปกติ
จะเกิดขึ้นเมื่อบริษัท A ต้องการเข้าไป take over บริษัท B โดยที่ต้องการซื้อหุ้นจำนวนมาก จึงไม่ต้องการไปเคาะซื้อในกระดานซื้อขายหุ้นตามปกติ
ซึ่ง tender offer จะมีอยู่ 3 ลักษณะใหญ่ มาค่อยๆ อ่านทีละแบบกัน…
1. Mandatory Tender Offer คือ แบบที่กฎหมายบังคับว่าต้องทำ เมื่อบุคคลนั้นหรือกิจการนั้นมีสัดส่วนการถือหุ้นสูงขึ้น จนทำให้มีให้ผลต่อการบริหารงาน หรือการครอบงำกิจการได้ กฎหมายจึงให้กิจการนั้นหรือบุคคลนั้น ต้องทำ Mandatory Tender Offer เพื่อรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นทั่วไปด้วย ซึ่งกฎหมายบ้านเรากำหนด trigger point ไว้ 3 ช่วง ได้แก่ 25%, 50% หรือ 75% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ รวมถึงการได้หุ้นทางอ้อมในบริษัทจดทะเบียน (Chain Principle)
กรณีนี้มีเพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยอย่างเราๆ นั่นเอง เพราะเมื่อมีการเปลี่ยนอำนาจในการครอบงำกิจการ อาจทำให้ผู้บริหารและทิศทางของบริษัทอาจเปลี่ยนแปลงได้ ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะได้มีโอกาสตัดสินใจว่าจะถือต่อ หรือขายให้ผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ทำการเสนอซื้อนั้นไปก็ได้ แล้วแต่เราพิจารณาและราคาที่เขาจะมาเสนอซื้อหุ้นจากรายย่อยนั้น กฎหมายมีการกำหนดเพิ่มเติมด้วยว่า ต้องไม่ต่ำกว่าราคาสูงสุดในรอบ 90 วัน ก่อนทำการเสนอซื้อ
มาต่อกันที่แบบที่ 2 Voluntary Tender Offer แบบสมัครใจ ซึ่งกฎหมายไม่ได้บังคับว่าต้องทำ แบบนี้ คือ ต้องการซื้อหุ้นจำนวนมากจากรายย่อยที่ถืออยู่ จึงทำเป็น voluntary tender ขึ้นมา ซึ่งไม่ต้องมานั่งเคาะซื้อกันในกระดานหุ้น เป็นการทําคําเสนอซื้อหุ้นโดยสมัครใจ
3. Delisting tender offer แบบนี้เป็นแผนที่ PTTGC จะทำ tender offer หุ้น VNT คือ เมื่อมีแผนนำบริษัทออกจากตลาดหุ้น ซึ่งบริษัทก็จะต้องมีการทำ tender offer รับซื้อหุ้นจากรายย่อย โดยจะมีเอกสารชี้แจ้งและแผนการของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยพิจารณา เพื่อไม่ให้รายย่อยเสียประโยชน์
บริษัท GULF ได้เข้าถือหุ้น INTUCH จำนวน 606,878,314 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 18.93% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ INTUCH ซึ่งการทำ Voluntary offer ครั้งนี้ GULF ต้องการซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดของ INTUCH ซึ่งเมื่อ GULF ซื้อหุ้นทั้งหมดของ INTUCH ได้แล้ว GULF ก็จะเข้าถือหุ้น ADVANC ซึ่งเป็นบริษัทที่ INTUCH ถือหุ้นอยู่เดิม ซึ่งถือเป็นการเข้าครอบงำกิจการผ่านบริษัทอื่น (Chain Principle)
ในครั้งนี้ GULF จึงได้เลือกทำการ voluntary tender offer ในหุ้น INTUCH และ ADVANC พร้อมกัน โดยให้เหตุผลเรื่อลดความซับซ้อนของการทำธุรกรรม
ถ้าหุ้นที่เราถืออยู่ถูก Tender Offer เราก็จะได้รับเอกสารต่างๆ ส่งมาให้เราอ่าน สิ่งที่ต้องรู้คือ
1. เราควรศึกษาข้อมูลถึงการเปลี่ยนแปลงของบริษัทที่จะเกิดขึ้นหลังการทำ Tender offer เพราะบริษัทที่ถูก take over อาจมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและทิศทางขงบริษัทได้ และถ้าในกรณี Delisting คนที่ถือหุ้นอยู่เดิมอาจต้องพิจารณาเพิ่มเติมถึงผลกระทบกับการถือหุ้นนอกตลาดด้วยนะ
2. ระยะเวลารับซื้อ ซึ่งปกติจะมีระยะเวลารับซื้ออย่างน้อย 25 วัน แต่ไม่เกิน 45 วัน ซึ่งของที่ GULF ทำ tender offer หุ้น INTUCH และ ADVANC ครั้งนี้มีระยะเวลา 25 วันทำการ เป็นระยะเวลาให้เราตัดสินใจว่า จะขายหรือไม่ขาย
3. ราคารับซื้อ ในเอกสารที่เขาส่งมาให้เรา ก็จะมีราคาเสนอรับซื้อ เราก็ดูราคาด้วยว่าเท่าไหร่
ซึ่งถ้าเราดูแล้ว หลังจากบริษัทถูก take over น่าจะดีกว่าเดิม และราคารับซื้อก็ยังไม่น่าสนใจ เราก็ไม่ต้องขายให้ เมื่อเราไม่ขาย เราก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของผู้ถือหุ้น ซึ่งก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของกิจการหลังถูก take over ไปด้วย
แต่ถ้าเราดูแล้ว หลังถูก take over ไม่น่าจะดีนัก และราคาที่เสนอรับซื้อมาก็น่าสนใจ เราก็ขายหุ้นที่เราถืออยู่ให้บริษัทที่ต้องการ take over ไป ซึ่งในเอกสารที่ส่งมาให้อ่านรายละเอียดก็จะมีรายละเอียด เวลา ราคารับซื้อ และเอกสารต่างๆ ที่เราต้องกรอก เพื่อตอบรับคำเสนอซื้อนั้นให้เรียบร้อย แต่ถ้าใครไม่แน่ใจว่าต้องทำยังไง และต้องการขายให้เขาไป ก็ลองให้บริษัทโบรกเกอร์ หรือมาร์เกตติ้งที่เราเปิดบัญชีหุ้นอยู่ช่วยอำนวยความสะดวกให้
อีกกรณีหนึ่ง คือเราเห็นแล้วบริษัทไม่น่าจะดีหลังถูก take over และราคาหุ้นของบริษัทที่จะถูก take over ในกระดานหุ้นตอนนี้ราคาดีกว่า ราคาที่เขาทำการเสนอซื้อมา เราอยากขาย เราก็สามารถไปขายในกระดานหุ้นตามปกติได้นะ ไม่ได้จำเป็นว่า ต้องขายให้กับบริษัทที่เขามาทำเรื่องเสนอซื้อให้เราเท่านั้น
ดังนั้นเมื่อเราเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทที่ถูก tender offer ก็ควรศึกษารายละเอียด และตัดสินใจว่าจะทำยังไงกับหุ้นที่เราถืออยู่ด้วยนะ
#หมอยุ่งอยากมีเวลา
#หุ้น
#TenderOffer
#เทนเดอร์
#เทนเดอร์หุ้น